Ние сме посветени на нашите клиенти

Основана и менаџирана од Николчо Лазаров, со триесет годишно искуство во правото во Република Македонија и во странство, нашата канцеларија се стреми секогаш да обезбеди најдобра можна правна поддршка на клиентите преку непосреден и отворен пристап. Опфатот на работа е во сите сегменти на правото, но се гордееме со нашата посветеност на граѓанското право, а особено трговското и финансово право. Широкото искуство и бројните сработени проекти и задоволни клиенти, можат да ве уверат дека вашиот случај ќе биде во сигурни раце.

Прочитај повеќе

Интелектуална сопственост

Со глобализацијата и развојот на технологијата, свеста за интелектуалната сопственост добива се поголемо значење. Нашата канцеларија е регистрирана за застапување во постапките за заштита на правата од интелектуална сопственост (патент, индустриски дизајн, трговска марка, ознака на потеклото и географска ознака), а специјализираме и во областа на авторското право и сродните права.

Основање и регистрација на трговски и други правни лица

Ние сме овластени регистратори во Централниот регистар, а воедно располагаме и со знаење за подготовка на сите потребни документи за регистрација на секоја форма на правно лице согласно законите во Република Македонија.

Корпоративно право

Современите корпорации, како домашни, така и странски, имаат потреби од обезбедување на современи и издржани правни решенија во работењето. Познавањето и искуството во работа со светски корпорации и активното владеење и употреба на англискиот јазик ни овозможува да обезбедиме иновативни решенија во управувачките, трансакциски и регулаторни предизвици на корпорациите.

Семејно право

Сметаме дека личните и семејни права се неприкосновени и мора да бидат заштитени. Токму затоа посветуваме големо внимание и со особена претпазливост влегуваме во предметите од оваа област, а со крајна цел заштита на личниот и семејниот интегритет.

Стечај

Нашите адвокати се првенци во Република Македонија со светско знаење од областа на стечајот. Нашата цел е самата стечајна постапка и исходот од неа да бидат насочени кон успешно реорганизирање или успешно затворање на бизнисот. Токму затоа, нашето знаење и искуство се во функција на најефикасно водење и завршување на стечајните постапки.

Кривично право

Другиот фундамент на правниот систем е кривичното право, во кое обезбедуваме правна заштита, особено во економските аспекти, со што се заокружува комплетноста на нашите услуги.
Закажете бесплатна консултација

Адвокати


Слика од Николчо Лазаров
Адвокат

Николчо Лазаров

Кариерата ја започнува во 1985 година како секретар на Окружниот стопански суд во Штип, а во 1989 година е именуван за судија во истиот. Во овој период работи на стопанско право, а воедно е и единствен регистарски судија за трговскиот регистар. Во 1999 година е избран за Претседател на Основниот суд во Штип, функција која ја извршувал до 2005 година. Во 2006 година е именуван за Државен секретар во Министерството за правда, се до 2009 година, а потоа извршувал раководни функции во Министерството за правда. Во 2012 година ја започнува приватната пракса како адвокат во Скопје. Во кариерата има одржано бројни обуки во земјата и странство, бил предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, а има објавено и бројни научни и стручни трудови. Има завршено постдипломски студии од областа на трговското право.

Слика од м-р Драган Лазаров
Адвокат

Драган Лазаров

Уште како студент, во 2008 година кратко време работел во невладиниот сектор во непрофитни организации од областа на правото. Во 2009 година се вработува во Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија каде што раководел со Кабинетот на Вицепремиерот задолжен за европски прашања, а меѓу другото, работел и на усогласување на законодавството на ЕУ. Во 2012 година магистрира на тема „Европско кооперативно друштво“ на одделот Деловно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Од 2011 година работел во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија каде што раководел со Секторот за правни работи. Во 2015 година продолжува да работ како адвокат во Адвокатска канцеларија Лазаров.

Слика од Николчо Лазаров
Адвокат

Андријана Трпчевска

Магистрирала во областа на трговското право во 2015 година на Правниот факултет Јустинијан Први на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Нејзинито работно искуство вбројува работа во правен сектор на компанија каде што работи на постапки за наплата на побарувања, како и повеќе годишен ангажман во невладиниот сектор. Taa се придружува на тимот на Адвокатската канцеларија Лазаров во 2016 година како адвокатски приправник, а по положувањето на правосудниот испит во 2017 година, таа е стручен соработник и е задолжена за постапките основања и статусни промени на правни лица, постапки за добивање на дозволи за работа и престој на странци, работни односи (вклучувајќи и работни спорови), како и постапки за наплата на побарувања и имотно правни односи.

 

Нашата мисија

Цел


Нашата мисија е да обезбедиме правна услуга со најдобар можен квалитет преку целосно согледување на реалните потреби на клиентот.

 

Новости

12 Maj 2017
Не плаќајте стари долгови

Лазаров ќе соработува со Албер и Гајгер

Адвокатска канцеларија Лазаров потпиша договор за соработка со Албер и Гајгер, која е врвна правна фирма пред Европските судови, моќна куќа за политичко лобирање и водечка правна фирма за односи со Европски влади. Двете фирми се договорија да соработуваат за да овозможат нивните услуги да бидат достапни на ниво на ЕУ. Лазаров се здружија со компанијата со седиште во Брисел, и со канцеларии и во Лондон, Берлин и Вашингтон со цел да им овозможат на клиентите од Македонија услуги од врвна правна фирма во Европа со пристап до ЕУ институциите и влади. Албер и Гајгер ги препознаваат Лазаров како доверлив партнер со цел да ги понудат своите услуги за Македонија и земјите од Западен Балкан.
Март 2017
Не плаќајте стари долгови

Правни последици од бришење на субјекти од трговскиот регистар во согласност со измените на законот за трговските друштва

Кога се зборува за Законот за трговските друштва (ЗТД) како еден од основните закони или како што вообичаено се вели „Устав“ на економијата, со сигурност може да се каже дека е еден од законите кој најмногу е менуван и дополнуван од неговиот последен интегрален текст, донесен и објавен во Службен весник на Република Македонија број 28 од 2004 година до денес …

Задоволни клиенти

Клиенти

Во нашето портфолио се вбројуваат бројни проекти на советување и реализација на големи трговски трансакции со едни од најуспешните домашни фирми од областа на производство, градежна индустрија, прехранбена индустрија, игри на среќа, услужни дејности, јавни претпријатија, државни институции и други, како и успешна реализација на странски инвестиции и нивно советување во секојдневното работење.
Целосната листа на нашите клиенти не е достапна поради правилата наметнати од страна на Адвокатската комора на Македонија.

www.dog-checks.com